Zážitkový park Zeměráj byl založen roku 2011 soukromou společností ArcheVia s.r.o., financován z privátních zdrojů.

Rozkládá se na ploše 9 hektarů v okolí bývalé zemědělské usedlosti Budař se zachovalým roubeným domem z roku 1640 (stojícím na místě zaniklého vodního mlýna založeného nejpozději na počátku 16. století), nedaleko Orlíku nad Vltavou u obce Kovářov, na rozhraní středních a jižních Čech v žulové pahorkatině zvané „kraj kamenů“. Areál je citlivě zasazen do rozmanitého přírodního prostředí na samotě vzdálené 2 km od nejbližšího osídlení a rušivých vlivů. V místě se střídají nevelké smíšené lesy s plochami luk, polí, rybníků, rozptýlené zeleně a typickými shluky velkých žulových balvanů. Zeměráj tvoří především archeoskanzen raně středověké vesnice v podobě okrouhlice obklopené zahradami, poli a pastvinami, oživený jejími obyvateli a zvířectvem, doplněný svatyní a pohřebištěm, dále archeologické a paleontologické simulační naleziště, dětská herní vesnička inspirovaná roubenými stavbami regionální lidové architektury ve zmenšeném měřítku, kilometr dlouhá přírodní stezka naboso, rozsáhlé dřevěné bludiště, interaktivní krytá herna, lukostřelnice a množství přírodních hřišť různého zaměření. V areálu je rozmístěno na sto různých herních prvků, stolních her, hlavolamů, dobrodružných a zábavných úkolů pro všechny věkové kategorie. Nechybí ani hospůdka se stylovou nabídkou jídel a nápojů, odpočinkové zóny i zastřešené prostory pro případ nepříznivého počasí.

 

Návštěvník Zeměráje zábavnou formou a aktivní účastí lépe pochopí aspekty nelehkého života venkovanů v raném středověku, i to, jak jej odhalují a zkoumají archeologové. Vlastníma rukama může upříst nit a utkat z ní ozdobný náramek, na hrnčířském kruhu vytočit misku z hlíny, vytvořit amulet pro štěstí či jiná vlastní díla z různých inspirativních materiálů. Umele mouku na kamenném žernovu nebo zrnotěrce, připraví těsto a upeče obilné placky. Pomůže s pečením chleba ve funkční chlebové peci, s údržbou zahrad, sklizní plodin, obstaráním zvířat a vody, zpracováním dřeva, rozděláním ohně a vařením. Vyzkouší si pohodlnost slaměného lože a hřejivost kožešin ve skromných obydlích. Pozná i život našich předků v době nepříliš vzdálené, lidovou architekturu středního Povltaví, tradiční řemesla i dobovou kuchyni. Každé místo Zeměráje je koncipováno tak, aby působilo více podnětů současně, odhalovalo souvislosti, provokovalo pozornost a přemýšlení návštěvníka a tím byl pro něj zážitek zajímavější a získaný poznatek trvalejší.

Koncept tohoto zážitkového parku je v České republice ojedinělý, vystavěný podle vzoru evropských interaktivně zaměřených specializovaných muzeí v příroděresp. ekomuzeí na základě moderních metod živé interpretace kulturního a přírodního dědictví. Srozumitelně vypráví příběhy „obyčejných“ obyvatel venkova založené na vědeckých faktech v co nejúplnější autentické podobě a logických souvislostech. Oslovuje co nejširší veřejnost včetně zcela nepoučené, která by možná do „klasického“ muzea či skanzenu nikdy nezavítala, je spojovníkem mezi komerční a vědeckou sférou a tvoří nástupní můstek k dalšímu vzdělávání, zejména u dětí, pod heslem „znalost vlastní minulosti je darem budoucnosti“.

1. Základní program „Český Zeměráj“

Cílem programu je podnítit u dětí vnímání osobitosti české krajiny, zprostředkování prožitku sounáležitosti života člověka a přírody, jejich vzájemnou provázanost v kontextu historického vývoje i cyklického běhu času.

Základní program „Český Zeměráj“ lze financovat z Operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím Šablony Inovativní vzdělávání.

Základní program je rozdělen do dvou rámcových částí, naučné a zábavní. V naučné se děti hravou formou seznámí se životem našich předků v raném středověku, s každodenními činnostmi člověka a jeho vlivem na proměny krajiny, s flórou a faunou středního Povltaví. Děti si mohou odnést řadu nových poznatků, které budou umocněny předchozí přípravou, k níž můžete využít informací na webových stránkách Zeměráje (například stránky Archeoskanzen, Příroda).
V zábavní části děti absolvují chůzi bez bot po kilometr dlouhé přírodní stezce naboso, která je doplněná množstvím interaktivních a naučných úkolů zaměřených na poznávání české přírody. Prozkoumají dětskou herní vesničku inspirovanou 19. stoletím, krytou dětskou hernu, velké dřevěné bludiště a využijí další stanoviště, aktivity, hry a hlavolamy rozmístěné po celém areálu.

Objednat svou návštěvu můžete na termíny v pracovních dnech nyní do 10. října 2023 a od 2. května do 28. června 2024. Termín je vhodné nejdříve telefonicky zkonzultovat (702 542 054 v pracovní dny od 9 do 15 hodin) a následně objednávku potvrdit e-mailem nebo můžete použít objednávkový formulář.

Vstupné pro mateřské školy je 140 Kč za dítě.
Pedagogický doprovod má vstup zdarma (předpokládáme 1 dospělou osobu na 10 dětí, při vyšším počtu dospělých se vstupné stanoví předchozí dohodou).
Vstupné se hradí hotově při vstupu do areálu, úhrada na fakturu je možná po předchozí dohodě.
Minimální počet platících osob je 15.

Základní program trvá obvykle 4 hodiny. Po příjezdu bude dětem poskytnut krátký úvodní výklad a dále se ve skupinách budou dle našich instrukcí věnovat programům a aktivitám na různých stanovištích tak, aby se prostřídaly na všech místech s dalšími dětskými skupinami. Mezitím budou mít možnost si odpočinout, občerstvit se nebo si koupit upomínkové předměty. Je potřeba počítat s tím, že v areálu se děti nemohou pohybovat bez doprovodu dospělé osoby (na jednotlivých stanovištích samozřejmě můžete dát dětem volnost ke hře, ale dospělý doprovod musí mít děti stále na dohled). Toalety se nacházejí uvnitř areálu 300 metrů od vstupu, zájezdům s malými dětmi proto doporučujeme zastavit se někde cestou.

K základnímu programu pro mateřské školy je dále možné přiobjednat některou z dalších aktivit (bezplatných nebo zvlášť zpoplatněných).

 

2. Základní program „Český Zeměráj“ + doplňkový výukový program pro mateřské školy

Návštěvu Zážitkového parku Zeměráj můžete obohatit o výukový program, realizovaný ve spolupráci s Ekocentrem Budař.
Celkové vstupné za základní program „Český Zeměráj“ + doplňkový výukový program pro mateřské školy je 190 Kč za dítě.
Pedagogický doprovod má vstup zdarma (předpokládáme 1 dospělou osobu na 10 dětí, při vyšším počtu dospělých se vstupné stanoví předchozí dohodou).
Vstupné se hradí hotově při vstupu do areálu, úhrada na fakturu je možná po předchozí dohodě.
Minimální počet platících osob je 15.
Délka programu je nejvýše 2 vyučovací hodiny. Doplňkový program je zařazován do časového harmonogramu až po absolvování základního programu, tj. nejdříve od 13 hodin.

Téma historie
  • Na návštěvě u Libušky a Přemíka
    Děti navštíví venkovskou domácnost raného středověku. Poznají, jak se liší tehdejší život dětí a dospělých od toho současného. Pomohou s každodenními úkoly jako je rozdělávání ohně, mletí mouky a zpracování vlny. Vyzkouší si, jak si děti hrají, jak se jim spí, co jedí, prozkoumají plodiny na polích a zahradách. Pomohou nakrmit domácí zvířata.
 

K dispozici je základní občerstvení v Hospůdce Pod hrází (s možností rozšíření o oběd na objednávku podle aktuálního menu) a prodejna upomínkových předmětů. Jsou zde k dispozici i toalety.

V deštivém počasí se program koná beze změn, v areálu se nachází dostatek zastřešených prostor (stan s posezením a kapacitou cca 50 míst u vstupu do areálu, domky v dětské vesnici Hrejkov, obytná stavení v archeoparku Hruškov, krytá herna a Hospůdka pod Hrází s kapacitou cca 100 míst, která je v případě deště upravena na herní prostor).

Prosíme, abyste uvědomili rodiče, že areál je skutečně přírodní, nacházejí se zde travnaté pěšiny a i v teplých dnech může být ráno rosa a po dešti bláto, proto by děti měly být vybaveny vhodným oblečením a zejména obuví. Dále mohou přijít vhod vlhčené ubrousky.

Příjezdová komunikace kromě osobních vozů vyhovuje autobusům běžné velikosti. V případě deštivého počasí je zatravněné parkoviště zejména pro autobusy nesjízdné a je proto třeba vozidla odstavit na označeném místě před vjezdem do areálu. Informace o příjezdu pro řidiče zde.

 

Zdroj: Zeměráj